Spletna aplikacija za pregled normaliziranih odklonov vegetacijskih indeksov NDVI, EVI, LAI in FAPAR od dolgoletnega povprečja na ravni gozdnogospodarske enote v treh časovnih ločljivosti (dan, mesec, leto). Povezava

Na primeru žledoloma v letu 2014 smo preverili, ali lahko vegetacijski indeksi zaznajo veliko površinske poškodbe gozdov: povezava