Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, v zadnjem tednu za posek označili 158 smrek oziroma 360 m3 lesa, poškodovanega zaradi prenamnožitve smrekovih lubadarjev. Spravilo bo zaključeno predvidoma v dveh tednih.

Žarišča smrekovih lubadarjev se pojavljajo predvsem tam, kjer je večji delež smreke. Na področju med živalskim vrtom, Potjo spominov in tovarištva in Mostecem so bila odkrita in sanirana že pred dvema letoma, ko je namnožitvi lubadarjev botrovalo nadpovprečno toplo poletje. Letošnja prenamnožitev je posledica žledoloma. Smrekovi lubadarji napadajo oslabelo in poškodovano drevje, nato pa se širijo tudi na zdravo drevje.

Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce gozda prosi, naj se v času sečnje in spravila izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna opozorila in navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Opozarjajo jih, da so poti, na katerih poteka spravilo, v tem času neprehodne.

Po zaključeni sečnji se bo gozd delno prepustilo naravni pomladitvi, delno pa se bo obnovi pomagalo s sajenjem rastišču primernih drevesnih vrst.

(novica objavljena na http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/90711/detail.html)