15. 12. 2020 se je v 96. letu starosti poslovil prof. dr. Dušan Mlinšek.

Po drugi svetovni vojni je končal študij gozdarstva na Univerzi v Zagrebu, leta 1958 pa je doktoriral na ETH v Zürichu. V svoji karieri je delal na številnih vodilnih mestih: bil je vodja Oddelka za urejanje gozdov v Murski Soboti, vodja Gozdne uprave Poljane na novomeškem območju in vodja oddelka za urejanje gozdov na slovenjgraškem območju. V času doktorata je preučil švicarsko postopno gospodarjenje in gojitveno načrtovanje in ju prilagodil slovenskim razmeram v praksi. Pomembno je prispeval k razvoju sonaravnega gojenja gozdov.

Od leta 1971 je bil redni profesor za gojenje gozdov na Biotehniški fakulteti. Na Univerzi je opravljal številne vodstvene funkcije, bil je vodja Katedre za gojenje gozdov, predstojnik Oddelka za gozdarstvo, prodekan in dekan Biotehniške fakultete. Med študenti je bil priljubljen profesor, saj jih je znal motivirati in navdušiti za študij in raziskovalno delo. Spodbujal je prenos znanja in raziskovalnih izsledkov v prakso. Priljubljen je bil med tujimi strokovnjaki, ki se ga spominjajo po zanimivih predavanjih in strokovnih ekskurzijah. V 80. letih dvajsetega stoletja je profesor zasnoval mrežo gozdnih rezervatov v Sloveniji. Bil je predsednik organizacije IUFRO. Leta 1989 je bil glavni pobudnik ustanovitve evropskega združenja Prosilva Evropa v Robanovem kotu.

Za svoje delo je prejel številne nagrade in mednarodna priznanja, bil je ambasador znanosti, zaslužni profesor Ljubljanske Univerze, dopisni član Akademije gozdarskih znanosti v Firencah. S svojim delovanjem, pedagoškim talentom in znanjem je pustil izjemen pečat v gozdarstvu in pripomogel k mednarodni prepoznavnosti slovenskega gozdarstva.

Svojcem zaposleni z Gozdarskega inštituta Slovenije izrekamo iskreno sožalje.