München – Evropa ima več kot 117 milijonov hektarov gozdov, vendar izkoriščenost zasebnih gozdov ne dosega dejanskih potencialov. Vse večje potrebe po lesu kot materialu in energentu je vse težje zadovoljiti. V ta namen se je pred kratkim pričel EU projekt SIMWOOD (Trajnosten in inovativen pristop k mobilizaciji lesa) z namenom promovirati učinkovito pridobivanje, predelavo in rabo razpoložljivega lesa in okrepiti evropsko gozdarstvo in lesno-predelovalno industrijo.

Projektni konzorcij obsega 28 partnerjev iz Nemčije, Belgije, Finske, Francije, Velike Britanije, Irske, Nizozemske, Portugalske, Švedske, Slovenije in Španije. Osredotočili se bodo na rabo gozdov v 14 modelnih regijah v EU.

V projektu sodelujeta dva partnerja iz Slovenije. Gozdarski inštitut Slovenije – Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko bo pokrival raziskovalne vsebine in sodeloval pri razvoju informacijskega sistema ter prenosu dobrih praks. Zavod za Gozdove Slovenije bo ključen za prenos rezultatov v prakso in postavitev informacijske točke za lastnike gozdov.

Objavil: Iztok Sinjur