Kitajska NAFGA (National Academy for Forestry and Grassland Administration) je od 9. 4. do 30. 4. 2019 v Pekingu in provinci Zheijang organizirala seminar na temo »Capacity building in forestry international cooperation for developing countries«. Seminarja sta se udeležili tudi predstavnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije ter predstavnik podjetja Studio Drevo.

Udeleženci so spoznavali kitajsko gozdarstvo, mednarodno sodelovanje in dosežke v boju s podnebnimi spremembami, zavarovane rastlinske in živalske vrste ter problematiko ilegalnih sečenj. Obiskali so park s preko 350 vrstami bambusa, rezervat za aligatorje, primer dobre prakse ekoturizma na vasi in si ogledali pridelavo bambusovih vršičkov ter industrijo bambusovega parketa in oglja. V sklopu seminarja so predstavniki Slovenije predstavili našo državo in slovensko gozdarstvo.

V preteklih letih so bili Kitajci uspešni s pogozdovanjem puščav, ki so se razširile zaradi človeškega vpliva (27 % površine države pokrivajo puščave). Do leta 1990 so se te nezadržno širile, zdaj pa jih vsako leto s pogozdovanjem zmanjšajo za 1717 km2. Pogozdovanje je omililo vdor puščavskega peska v Peking in ostale kraje za dobrih 80 %. Zadnja leta vlagajo veliko več tudi v ozelenjevanje mest in okolice z drevesi in zelenicami.

Gozd pokriva 21,63 % Kitajske. Do leta 2020 imajo v načrtu povečati gozdne površine za 40 milijonov hektarjev glede na leto 2005. Z gozdnimi viri so nezadostni, les je slabše kakovosti. Gozdove na Kitajskem ogrožajo požari, insekti in bolezni.


Slika: Bambusov gozd

Kitajska je aktivna tudi v boju s podnebnimi spremembami. V preteklih letih so zaprli nekaj tovarn, ki so bile največje onesnaževalke okolja. Ostali pristopi v boju s podnebnimi spremembami so: zaščita in uporaba dobrega genetskega materiala za sadnjo, pogozdovanje s primernimi drevesnimi vrstami, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, razvijanje znanosti na področju prilagajanja gozdov na podnebne spremembe in mednarodno sodelovanje. Delajo tudi na področju zaščite živali - uspešno so dvignili rast populacije ogroženega kitajskega aligatorja.
Udeleženci seminarja so se povzpeli tudi na Kitajski zid in obiskali nekaj drugih turističnih točk kot je Trg nebeškega miru in Prepovedano mesto v Pekingu.

Slika: Rezervat kitajskih aligatorjev

Zapisala: Anica Simčič
Objavil: Iztok Sinjur

Udeleženci seminarja pod Kitajskim zidom