Te dni so se gozdu v okolici Gozdarskega inštituta Slovenije znova začela sanacijska dela. Ker bosta sečnja in spravilo v odvisnosti od vremenskih razmer potekala predvidoma še ves januar, morebitne sprehajalce v tem delu Rožnika opozarjamo na povečano previdnost.

Zapisal: Iztok Sinjur