Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta EUFORINNO s pomočjo partnerjev v projektu izpopolnjuje svojo znanstveno odličnost in si prizadeva za dosego zastavljenega projektnega cilja, ki je hkrati razvojni cilj inštituta, postati vodilna gozdarska znanstvena institucija s v JV Evropi s področja ohranjanja gozdnih genskih virov, raziskav biodiverzitete na različnih nivojih ter dinamike ogljika v času in prostoru. Z namenom povezovanja in širjenja pridobljenega znanja in izkušenj v okviru projekta EUFORINNO so raziskovalci na GIS identificirali potencialne partnerje – kontaktne osebe v različnih državah, predvsem državah JV EVROPE. Kot kontaktne točke so bili izbrani odlični znanstveniki in drugi predstavniki posameznih držav, na osnovi svojih odličnih znanj in izkušenj s področja raziskovanja, že vpeljanega sodelovanja v preteklosti ter svoje vodilne vloge na področju gozdarstva v svoji državi. V Slovenijo so tako v nedeljo, 15. decembra 2013, prispeli mag. Jurant Dika iz Makedonije, prof. dr. Phil Aravanopoulos iz Grčije, prof. dr. Ibrahim Ortas iz Turčije, akad. prof. dr. Alexander Alexandrov iz Bolgarije, prof. dr. Cristina Maria Houghton Cruz iz Portugalske, dr. Elvin Toromani iz Albanije, dr. Ionel Popa iz Romunije, dr. Lászlo Nagy iz Madžarske, prof. dr. Dalibor Ballian iz Bosne in Hercegovine, prof. dr.  Davorin Kajba in dr. Mladen Ivanković iz Hrvaške ter prof. dr. Saša Orlović in dr. Andrija Pilipović iz Srbije.

Delovno srečanje se je začelo v nedeljo z delovno večerjo, sledili je celodnevni program v ponedeljek, 16.12., 17.12. so se naši kolegi že vračali v domovino.

Večji del programa delovnega srečanja je potekal v ponedeljek, 16. decembra 2013, v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije. Dr. Primož Simončič, direktor inštituta, je vsem kolegom iz 11 držav izrekel dobrodošlico in se jim zahvalil za udeležbo. Pozdravni nagovor je imela tudi predstavnica ministrstva, mag. Alenka Korenjak. Sledila je predstavitev projekta EUFORINNO – European Forest Research and Innovation. Splošen pregled projekta in vodenje je predstavila koordinatorka projekta prof. dr. Hojka Kraigher. Novo opremo v laboratorijih, ki je bila iz projekta kupljena v letu 2013, je predstavil vodja delovne skupine za opremo, mag. Robert Robek. Opravljene in načrtovane mobilnosti in tečaje/seminarje/poletne šole na GIS ter zaposlitve je predstavil vodja te delovneskupine, dr. Tine Grebenc. Že izvedene in načrtovane aktivnosti na področju založništva, IP managementa, povezovanja/mreženja ter vlogo nacionalnih kontaktnih točk je predstavil vodja delovne skupine za diseminacijo, doc. dr. Tom Levanič.

V nadaljevanju je bil vsem potencialnim kontaktnim točkam predstavljen novi finančni program EU s področja raziskovanja, H2020. Mag. Peter Volasko, nacionalni predstavnik za H2020 iz Ministrstva, pristojnega za znanost,  je predstavil RID v Sloveniji. Sledila je predstavitev mag. Marte Šabec o socialnem izzivu 2, v katerega sodi tudi gozdarstvo, Mateja Bizilj-Pogačar je predstavila program financiranja infrastrukturnih projektov, Kim Turk-Križanec pa je predstavila možnosti sodelovanja v novih ERA-NET shemah.

Srečanje se je nadaljevalo z uradno predstavitvijo nacionalnih kontaktnih točk in ogledom laboratorijev, sledila pa je razprava o možnostih sodelovanja in vključevanja pridobljenih znanj in izkušenj v okviru projekta EUFORINNO v aktivnosti izbranih nacionalnih partnerjev. Izraženi so bili interesi sodelovanja na področju raziskav kot tudi v založništvu. Srečanje je bilo zaključeno z okvirnim dogovorom o vsebinah sodelovanja v letu 2014. Vsi sodelujoči so srečanje nacionalnih kontaktnih točk ocenili kot izredno kvalitetno in produktivno ter poudarili možnosti za nadaljnje plodno sodelovanje z izbranimi partnerji.

Gozdarski inštitut Slovenije