V petek, 22. februarja 2013, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekalo zaključno srečanje  mednarodnega mladinskega tekmovanja »Mladi v evropskih gozdovih«, ki ga v Sloveniji koordinirata Gozdarski inštitut Slovenije in Zveza tabornikov Slovenije. Srednješolce, ki so se udeležili tako regionalnega, nacionalnega kot mednarodnega tekmovanja je pozdravil dr. Primož Simončič, direktor GIS. Nato pa so srednješolci in njihovi mentorji prejeli priznanja za uspešno udeležbo na tekmovanju, ki je usmerjeno v spoznavanje gozdov in zavarovanih območij v Evropi.

Zaključna prireditev projekta »Mladi v evropskih gozdovih« za leto 2012 je potekala v Veliki sejni dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije, raziskovalnega inštituta nacionalnega pomena, ki izvaja temeljne in aplikativne raziskave s področja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov, kar omogoča raziskovanje gozdne biodiverzitete in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.

Mlade obiskovalce in njihove mentorje iz 8 srednjih šol je najprej pozdravil dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije: »Vesel sem, da vas mlade tudi danes zanima gozd, ki postaja in bo v prihodnje vse bolj pomemben. Gozd v Sloveniji ni pomemben le kot obnovljivi energije vir, ampak tudi, ker gozd pokriva okoli 60% celotne Slovenije. GIS je v Sloveniji edini raziskovalni inštitut s področja gozdarstva, na področju gozdarstva opravlja tudi nekatera javna pooblastila. Vendar pa za GIS in razvoj gozdarstva ni pomembno le ohranjanje in varovanja gozda, ampak  tudi povezovanje gozda z lesom, lesnimi izdelki, ki so danes v Sloveniji vse premalo cenjeni. Prav ponovna vzpostavitev gozdno-lesne verige bo dalo večjo veljavo Sloveniji ter možnost ponovne vzpostavitve delovnih mest, ki so bili v preteklosti prelahkotno izgubljena. Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste se poglobili v gozd, naš prostor raziskovanja, in upam, da vas bo pridobljeno znanje navdušilo za nadaljnje raziskovanje. Po podelitvi vas vabim na ogled Gozdarskega inštituta Slovenije in bližnje raziskovalne ploskve, kjer trenutno potekajo aktivnosti spremljanja stanja urbanega gozda v okviru projekta EMoNFUr LIFE+.«

Srednješolce in njihove mentorje je pozdravil tudi načelnik Zveze tabornikov Slovenije, Tadej Beočanin: »ZTS je največja mladinska organizacija, ki je organizirana v lokalne enote in svojo nalogo vidi predvsem v vzgajanju mladih za vključevanje v družbo odraslih in to lahko naredimo z vzgajanjem mladih v aktivne odrasle osebe, kot osnovno orodje pa uporabljamo naravo. Prav zato smo se hitro odzvali povabilu GIS, saj želimo mlade pripraviti, da čim bolj enostavno in kot aktivni posamezniki vstopijo v svet odraslih. Mladinsko tekmovanje nam poleg vseh teh elementov tudi skupno orodje za doseganje naših ciljev – naravo, v našem primeru gozd.«

V nadaljevanju so srednješolci iz 8 srednjih šol (BIC Ljubljana-živilska šola, Biotehniška šola Maribor, Gimnazija Koper, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Biotehniški center Naklo in Gimnazija Šentvid Ljubljana) prejeli priznanja za udeležbo na prvi stopnji tekmovanja, regionalni ravni, ter najuspešnejšim še priznanja za drugo stopnjo tekmovanja, t.i. nacionalni ravni. Posebno priznanje je bilo namenjeno zmagovalni ekipi na nacionalni ravni, ekipi iz Srednje zdravstvene šole iz Murske Sobote, ki so jo sestavljale Anja Lepoša, Mojca Bagari in Urška Kodila pod mentorstvom profesorice Renate Rožanc. Zmagovalna ekipa je Slovenijo predstavljala tudi v Estoniji. Svojo predstavitev, ki je poleg gozda, zaščitenih živali in rastlin ponudila tudi turistične znamenitosti Slovenije, so predstavile tudi vsem udeležencem. 

Pred koncem zaključne prireditve so se mladi udeleženci mednarodnega tekmovanja, kjer je sodelovalo 20 evropskih držav, predstavili svoje vtise s tekmovanja in se vsem, mentorici profesorici Renati Rožanc, koordinatorjem, Andreju Verliču, Saši Vochl, Tadeju Beočaninu ter Srednji zdravstveni šoli iz Murske Sobote, ki je projekt tudi finančno podprla, zahvalili za možnost sodelovanja. Po uradnem delu in ogledu je sledilo neformalno druženje in tudi prve priprave za tekmovanje v letu 2013.

Mednarodno mladinsko tekmovanje »Mladi v evropskih gozdovih« je prvo takšno tekmovanje, ki je organizirano z namenom ozaveščanja mladih o gozdovih in zavarovanih območjih v Evropi s posebnim poudarkom na "Naturi 2000". Organizator tekmovanja je mednarodna komisija YPEF na Poljskem, v Sloveniji sta tekmovanje koordinirala Gozdarski inštitut Slovenije in Zveza tabornikov Slovenije. Člana slovenske nacionalne komisije sta bila Saša Vochl in Andrej Verlič z Gozdarskega inštituta Slovenije.

Vsem sodelujočim želimo, da bodo dobro izkoristili ter širili pridobljeno znanje o gozdu, zmagovalcu pa še posebej čestitamo.

Informacija o tekmovanju YPEF 2012    
Estonija 2012 (Renata Rožanc)

http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/najvec-o-gozdovih-vedo-medicinke/

http://www.sta.si/vest.php?id=1857602

Kmečki glas
 

Gozdarki inštitut Slovenije