Po zadnjih ocenah v energetske namene letno porabimo več kot 2 milijona ton lesa. Les se najpogosteje uporablja v obliki polen, sledijo lesni peleti in sekanci. Lesna goriva ostajajo v Sloveniji konkurenčna goriva, zato povpraševanje narašča. Povpraševanju sledi tudi ponudba. Na nadaljnji razvoj področja vplivajo tako različne, velikokrat nasprotujoče, politike, kot tudi stanje na trgu energentov.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN PREDSTAVITVE

 • 9:00 Otvoritev dogodka
 • 9:15 Potenciali, predelava in raba lesne biomase – danes in v prihodnje (dr. Nike Krajnc, GIS)
 • 9:45 Izzivi trajnostne oskrbe z lesno biomaso (Vanja Primožič, ZGS)
 • 10:00 Zavarovana območja in raba lesne biomase – prednosti, slabosti in tuje izkušnje (ZAVITA d.o.o.)
 • 10:30 Odmor za kavo
 • 11:00 Možnosti financiranja, ki jih ponuja Program razvoja podeželja (Veronika Valentar, KGZ Maribor)
 • 11:20 Zagotavljanje kakovosti lesnih goriv (dr. Peter Prislan, GIS)
 • 11:40 Iskanje rešitev za problem kakovosti zraka v Loškem Potoku (Ivan Benčina, Občina Loški Potok)
 • 12:00 Predstavitev filtra trdih delcev za male kurilne naprave (Primož Vavpetič, IJS)
 • 12:15 Orodja v podporo gospodarjenju z gozdom (Matevž Triplat, GIS)
 • 12:45 Razprava in pogostitev udeležencev