Na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni (20.-25. avgust 2022) se je letos predstavilo več kot 1750 razstavljavcev iz 31 držav. Na sejmu, ki ga je tokrat obiskalo več kot 100.000 obiskovalcev, je Gozdarski inštitut Slovenije sodeloval s predavanjem in promocijo aktivnosti za področje Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), ki jih izvaja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Na razstavnem prostoru gozdarske brunarice Zavoda za gozdove Slovenije in v paviljonu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo na projekt opozorili z razstavnim platnom “Trajnostna raba zemljišč za prihodnje generacije in zaščito pred posledicami podnebnih sprememb” ter letaki za lastnike zemljišč z nasveti za vključitev v ukrepe skupne kmetijske politike, ki so usmerjeni v blaženje podnebnih sprememb. Na sejmu je imel 21. avgusta dr. Boštjan Mali (vodja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na GIS) tudi predavanje na temo doseganja podnebnih ciljev EU v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. Predstavil je svetovno bilanco ogljika, razdelitev emisij TPG po sektorjih, podnebno politiko EU in načrt EU za doseganje podnebne nevtralnosti, prispevek sektorja LULUCF k skupnim emisijam  po posameznih državah. Poleg tega je pojasnil, kateri gozdarski in kmetijski ukrepi lahko prispevajo k zmanjšanju emisij oz. povečanju ponorom ter prikazal tehnični potencial teh ukrepov za Slovenijo.