Projekt EMoNFUr – »Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji« je nastal z namenom vzpostavitve zasnove mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih gozdov v Sloveniji v italijanski deželi Lombardiji in v Sloveniji.  Vodilna misel projekta je predstavitev urbanih gozdov meščanom, lokalnim interesnim skupinam in drugim deležnikom v lokalnem okolju, predvsem povečati osveščenost o vlogi urbanih gozdov tudi pri blažitvi podnebnih sprememb.

V Sloveniji kot partner v projektu EMoNFUr (so)deluje Gozdarski inštitut Slovenije, ki uspešno sodeluje z MOL, Oddelkom za varstvo okolja.  Vsebina sodelovanja med inštitutom in občino oziroma oddelkom ter pomenom spremljanja ubranih gozdov  projekta je bila predstavljena v posebnem članku v glasilu Ljubljana.

Projekt EMoNFUr sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Mestna občina Ljubljana.

Gozdarski inštitut Slovenije