Portal OSLIS združuje podatke Lovske zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije o odvzemu (odstrelu, povozu, itd.) in posledično gostoti divjadi na določenem območju v Sloveniji. Namenjen je predvsem načrtovalcem upravljanja z divjadjo in hkrati nudi dokaj natančen vpogled v odvzem divjadi v preteklem desetletju. Podatki, ki jih posreduje LZS, se namreč zbirajo že od leta 2005, podatki ZGS pa so vključeni od leta 2010.
Informacijski sistem, ki je bil razvit na Gozdarskem inštitutu Slovenije, nudi podatkovno podporo za izdelavo načrtov upravljanja z divjadjo in sicer v obliki tabel, kart in podatkov, ki lahko služijo izdelavi grafov v enem od dostopnih programov.


Primer: Odvzem jelenjadi po letih v Sloveniji - tabela in graf

Portal je namenjen tako pooblaščenim kot javnim uporabnikom. Za slednje je npr. zanimiv izris karte o povozu srnjadi npr. v letu 2017. Možen pa je seveda tudi detajlni vpogled v povoz, ki sproti nastaja z uporabo dejanskih koordinat najdišča posameznega osebka divjadi.


Povoz srnjadi v letu 2017 - uporaba dejanskih koordinat

Sistem temelji na podatkovnih zbirkah sistema LISJAK, ki ga vzdržuje Lovska zveza Slovenije in zbirke XLov, ki jo vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije. V OSLIS se tako podati ne vpisujejo, temveč se tu združujejo. Vsako noč staro bazo podatkov zamenja nova, kar v praksi pomeni, da je dnevno v sistem vnesenih več kot milijon podatkovnih vrstic.


OSLIS je smiselno nadaljevanje dela, ki ga je v ekspertizi za MKGP naredil Jerina in sodelavci (2008). V tej ekspertizi je bilo predvideno, da se razvije metodologija za vrednotenje in vizualizacijo podatkov OSLIS-a v spletnem okolju. Portal deluje že od leta 2010 in edini združuje podatke Lovke zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Upravlja ga prof. dr. Tom Levanič z Gozdarskega inštituta Slovenije.

Vse sodelavce Gozdarskega inštituta Slovenije vabimo k predstavitvi njihovega dela.
Predavanja so predvidena enkrat do dvakrat mesečno v veliki dvorani GIS. Posamezno predavanje naj bi trajalo od 15 do 30 min, nato sledijo morebitna vprašanja in razprava. Če želite predstaviti del vašega dela, zanimiv projekt na katerem trenutno delate, morda izkušnjo iz raziskovalnega dela v tujini ali pa raziskovalni objekt, ki ga imate na terenu, potem se oglasite pri dr. Katarini Flajšman oz pišite na katarina.flajsman@gozdis.si.