V sredo, 29. oktobra 2014, je v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije v organizaciji GIS in Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekala predstavitev knjige Pragozd avtorja Tomaža Hartmana s soavtorji - fotografi. Knjiga Pragozd je barvna, dvojezična foto-knjiga, ki z izbranimi fotografijami predstavlja znamenitosti in lepote Rajhenavskega Roga in drugih pragozdov na Kočevskem. Izšla je v sodelovanju založb Gozdarskega inštituta Slovenije - Silva Slovenica in založbe Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s podporo projekta 7OP EU z akronimom  EUFORINNO.

Knjigo je v imenu avtorjev predstavil Bojan Kocjan, vodja ZGS OE Kočevje. Pozdravni nagovor je imel dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, prof. dr. Hojka Kraigher pa je na kratko predstavila projekt EUFORINNO. Poseben pečat dogodku je dodal nenapovedan govornik - eden izmed soavtorjev, fotograf Teo Hrvoje Oršanič, ki je opisal nastanek knjige skozi objektiv foto kamere.

Predstavitve knjige so se udeležili vidni predstavniki gozdarske stroke, predstavniki sedme sile in ostali gostje. V okviru projekta EUFORINNO je bilo po dogodku organizirano tudi neformalno druženje.