Podjetje Tisa d.o.o. z Gozdarskim inštitutom Slovenije sodeluje v okviru projekta EMoNFUr LIFE+. Z več kot 30 let praktičnih izkušenj podjetja  z delom z urbanimi gozdovi in drevesi aktivno sodeluje pri oblikovanju predlogov parametrov, ki bi jih bilo koristno redno spremljati v urbanih gozdovih za kakovostno upravljanje gozdov in s tem trajnostno zagotavljanje njihovih funkcij.

Podjetje Tisa d.o.o. je kot glavni izvajalec sečnje v urbanih gozdovih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, v letu 2012 in 2013 izvedlo vse sanitarne sečnje po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije, kot tudi delno izvedlo redno sečnjo znotraj krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Na terenu je podjetje Tisa d.o.o. izvajalo sečnjo in strokovno svetovalo lastnikom in upraviteljem gozda. Sečnja je potekala v tudi neposredni bližini raziskovalnih ploskev projekta EMoNFUr LIFE+. Del sečnje bo potekal tudi v letu 2014, z začetkom del že v januarju.

Pripravo in izvedbo je dr. Lena Marion - vodja arboristov pri podjetju TISA d.o.o. in članica Odbora uporabnikov pri projektu EMoNFUr LIFE+, predstavila na mednarodni konferenci Evropskega foruma za urbano gozdarstvo v Milanu, spomladi 2013. Poročilo je dostopno na tej povezavi.