V ponedeljek, 26. 11. 2019, so partnerji projekta LIFE SYSTEMIC na Univerzi  Firence podpisali pogodbo ob začetku projekta, hkrati je potekala tudi novinarska konferenca za predstavitev projekta javnosti. Projekt financira Evropska unija, vodilni partner pa je Univerza Firence. V projektu sodelujejo partnerji iz Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije), Hrvaške (Croatian Forest Research Institute) in Italije (poleg Univerze Firence še Regional Park of Migliarino, D.R.E.A.M. Italia, Unione dei Comuni Montani del Casentino, San Rossore e Massaciuccoli), njegova ideja je: z višjo genetsko pestrostjo v gozdovih poskrbeti za večjo prilagodljivost in odpornost gozdov na klimatske spremembe in jim omogočati preživeti spremenjene podnebne razmere. Projekt bo raziskoval različne drevesne vrste (bukev, jelka, hrasti, bori). Zavzema se za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in za gojitvene ukrepe, ki bodo vrstam zagotovili višjo genetsko pestrost.


Slika 1: dr. Primož Simončič (direktor GIS) in Damjan Oražem (direktor ZGS) (foto: MKGP)

Na dogodku so spregovorili predstavniki projektnih partnerjev, med drugim tudi direktor Gozdarskega inštituta, dr. Primož Simončič. Prisotne so nagovorili še Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije, mag. Alenka Korenjak, predstavnica ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in prof. dr. Hojka Kraigher, članica znanstvenega odbora projekta.

Slika 2: Podpis pogodbe projekta Life Systemic (foto: MKGP)

Cilj projekta je razviti model za izbiro ukrepov gojenja gozdov, ki zmanjšujejo tveganja in pomagajo pri prilagajanju gozdov na podnebne spremembe. Obstaja veliko scenarijev podnebnih sprememb v prihodnosti, vsi pa napovedujejo naraščanje števila izjemnih vremenskih pojavov. Vse spremembe bodo imele imele posreden in neposreden vpliv na gozdove. Prilagajanje podnebnim razmeram bo zato zahtevalo dodatne ukrepe, katere gozdarska stroka že premišljeno raziskuje in načrtuje.