Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti. Se strinjate?

Pestre gozdne združbe in različne drevesne vrste so dolga desetletja predstavljale izziv notranjskemu človeku pri vsakdanjih dejavnostih. Les ni predstavljal le surovine za ogrevanje v dolgih mrzlih zimah na planotah Notranjske, ampak tudi osnovno surovino za izdelavo uporabnih pripomočkov za lažje življenje na podeželju na vseh področjih (pripomočki za gospodinjstvo, kmečko orodje, preživljanje prostega časa,….), trženje le teh in s tem dodatno možnost zaslužka.


Slika 1: Leseni elementi na podeželju v preteklosti

Znanja ter vrednote, ki jih gozdovi nudijo, pa so ostala in v današnjem prehitrem svetu nudijo odlične osnove za učenje in življenje z naravo ter razvoj podeželskega okolja.

Delovna skupina Gozd eksperimentov bo v okviru projekta prispevala znanja in izkušnje pri vzpostavitvi 3 učilnic v gozdu, usposabljanju lokalnih vodnikov in izobraževanju širše javnosti.

S projektom želimo predstaviti gozd kot pomemben ekosistem. Pripravili bomo interaktivno razstavo »Notranjski gozdovi«, kjer bomo predstavili zgodovino notranjskih gozdov, drevesne vrste, živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo v 2021 in 2022 oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za lokalne interpretatorje/vodnike in pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli pol-dnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda.

Partnerji projekta so še:

Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram
www.jezerski-hram.si;

Občina Bloke
www.bloke.si

Društvo dolomitne lutke
https://raziskovalni-turizem.si/.

Financerji:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


Slika 2: Prvi sestanek partnerjev oktobra 2020 je potekal preko e-povezave, a vsi upamo, da se čimprej srečamo v gozdu!