Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) četrto leto zapored organizira serijo dogodkov, na katerih so predstavljeni pomembnejši dosežki slovenske znanosti. S pobudo, ki deluje pod imenom Odlični v znanosti, želi ARRS izboljšati splošno poznavanje znanstvene dejavnosti in razumevanje njenega pomena ter spodbuditi povezanost znanosti z ostalimi družbenimi področji. Izbor dosežkov Odlični v znanosti so tudi v letošnjem letu naredile članice in člani posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov, ki delujejo znotraj ARRS.

Dosežki Odlični v znanosti 2015 s področja biotehnike bodo predstavljeni v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, 10. decembra 2015, ob 18. uri.

Pred začetkom bo pomembne dosežke na področju biotehniških ved predstavila prof. dr. Hojka Kraigher, predsednica Znanstvenoraziskovalnega sveta za biotehniške vede.

Raziskave s svojega področja bodo predstavili:

Dogodek bo sofinanciral projekt EUFORINNO – European Forest Research and Innovation (RegPot No. 315982). Projekt je Gozdarskemu inštitutu Slovenije omogočil dvig znanstvene odličnosti in prepoznavnosti kot inovativno gozdarsko raziskovalno središče.

Dogodek bo povezovala ga. Renata Dacinger.