Zaradi situacije s koronavirusom (COVID-19) in priporočili ter usmeritvami Vlade Republike Slovenije smo v Laboratoriju za varstvo gozdov sprejeli določene ukrepe.

Prosimo vas, če nas vnaprej obvestite (še pred odvzemom) o morebitnih vzorcih, ki jih nameravate odvzeti in posredovati v diagnozo Laboratoriju za varstvo gozdov na GIS. Obvestilo o morebitnih vzorcih posredujte na vse naslednje naslove: andreja.kavcic@gozdis.si; nikica.ogris@gozdis.si; barbara.piskur@gozdis.si; maarten.degroot@gozdis.si

Laboratorij za varstvo gozdov izvaja preiskave in diagnostiko karantenskih škodljivih organizmov, ki predstavljajo nevarnost za slovenske gozdove. Za potrebe Uprave za veterinarstvo, varno hrano in zdravje rastlin izvajamo tudi diagnostiko na vzorcih lesnatih rastlin in lesenega pakirnega materiala, ki prihaja z uvozom v Slovenijo. Opustitev diagnostike bi lahko pomenila nevarnost vnosa karantenskih bolezni in škodljivcev in posledično njihovega razširjanja. Več na www.zdravgozd.si