Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi javnega razpisa Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju ARRS) z naslovom “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” v letu 2015 objavlja prosto delovno mesto Vodilni strokovni sodelavec z doktoratom.