Vojaški atašeji v Sloveniji so v znak solidarnosti s posledicami žleda, v parku Gozdarskega inštituta Slovenije 4. junija 2014 posadili Brinarjevo jelko.

Pomembne vojaške predstavnike v Sloveniji so sprejeli vodilni Zavoda za gozdove Slovenije g. Damjan Oražem, Gozdarskega inštituta Slovenije dr. Primož Simončič in prodekan za področje gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, prof.dr. Robert Brus.
V krajšem uvodnem programu so se gosti seznanili z delom in pomenom vseh treh inštitucij, posledicami žleda in značilnostmi ter zgodovino zelo redke različice navadne jelke, t.i. Brinarjeve jelke.
Po ogledu fotografske razstave v avli Gozdarskega inštituta Slovenije je sledil osrednji dogodek - sadnja "spominskega" drevesa v znak solidarnosti ob posledicah žledoloma v slovenskih gozdovih.

Zapisal: Iztok Sinjur