Od 27. 5. - 29. 5. 2019 je Slovenijo obiskalo 14 študentov iz 13 držav in treh kontinentov ter njihov profesor z Univerze v Padovi (University of Padova, Italy), in sicer z Oddelka za tla, okolje, kmetijstvo in gozdarstvo (Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry). Njihov obisk je bil organiziran v okviru mednarodnega okoljskega študija in je obsegal terenski pouk pri predmetu gozdna fitopatologija, ki jo poučuje prof. dr. Lucio Montecchio.

Namen ekskurzije je bil ogled pragozda (Rajhenav), seznanitev z gozdarskimi praksami v Sloveniji, ter seznanjanje s patogeni, ki lahko gospodarsko in ekološko prizadanejo funkcije gozdov. Za strokovno podporo o varstvu gozdov na ekskurziji je poskrbel prof. dr. Dušan Jurc (GIS) ter sodelavci SiDG ter gozdarji ZGS, OE Kočevje. V okviru ekskurzije je bil študentom omogočen ogled in sprehod po pragozdu Rajhenav, ki ga je izredno profesionalno in doživeto vodil gozdar Tomaž Hartman iz Zavoda za gozdove. Študenti so si ogledali tudi našo največjo navadno belo jelko – Kraljico Roga.

Slika 1: Skupna fotografija ob najveličastnejši slovenski jelki – Kraljici Roga (foto: D. Jurc, GIS).

Ob izrednih dogodkih se poleg izrednih naravnih dejavnikov (vreme, škodljivi organizmi) pojavljajo tudi logistične težave transporta in skladiščenja enormnih količin gozdnih lesnih sortimentov. Študenti so si ogledali začasno skladišče gozdnih lesnih sortimentov SiDG v Kočevju, kjer sta jim predstavnika podjetja mag. Mitja Piškur in Mirko Pavlin namenila več besed o funkcioniranju družbe SiDG, ter logistiki z gozdnimi lesnimi sortimenti. Profesorja sta študentom pokazala različne napake lesa in glive povzročiteljice trohnob, ki se pojavljajo na skladiščenih GLS.

Slika 2: Predstavitev družbe Slovenski državni gozdovi in ogled začasnega skladišča GLS (foto: P. Smolnikar, GIS).

Slika 3: Razlaga o vplivu gliv, ki razkrajajo skladiščene gozdne lesne sortimente (foto: P. Smolnikar, GIS).

V sklopu terena so si študenti ogledali rezervat Jezero pri Kočevski Reki, kjer je vodenje prevzel mag. Mirko Perušek (ZGS). Predstavil je rezervat in njegov pomen pri ohranjanju orla belorepca in drugih ptic, ki gnezdijo ob jezeru. Obiskali so tudi slabo vitalne jelove sestoje s prisotno belo omelo, naravna rastišča črnega bora nad Kolpo in propadajoče jesene zaradi jesenovega ožiga.
Ekskurzija je bila sklenjena v sredo popoldan z ogledom poškodb in simptomov bolezni na urbani drevnini v Ljubljani. Študenti so lahko, kljub deževnemu vremenu, v treh dneh tako z bivanjem v Planinski koči pri jelenovem studencu sredi kočevskih gozdov, kot z ogledi gozdov, dobili vtis o pomenu gozdov in gozdarstva v Sloveniji.

Zapisala: P. Smolnikar in prof. dr. D. Jurc
Objavil: Iztok Sinjur

Slika 4: Ogled slabo vitalnih jelovih sestojev, diskusija o možnih rešitvah in njihovi smiselnosti (foto. P. Smolnikar, GIS).