Dr. Aleksandra Pivec, ministrica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v torek, 26. 3. 2019, na povabilo Gozdarskega inštituta Slovenije, obiskala inštitut.

Na srečanju so sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije predstavili inštitut, področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, gozdarstva, divjadi, idr. Ministrici je bila predstavljena zgodovina in razvoj inštituta, njegova vizija in poslanstvo ter temeljne vrednote. Pogovor in izmenjava mnenj je potekala v navezavi z izzivi in problematiko raziskovalne dejavnosti (raziskovalni in infrastrukturni program, projekti, MR in CRP naloge), javnih služb (Javna gozdarska služba na GIS, naloge varstva rastlin in varstva gozdov, okoljska JS), financiranje inštituta, izpostavljena področja dela na posameznih oddelkih ter delom v laboratorijih GIS.

Na koncu smo ugotovili, da morajo sodelavci GIS nadaljevati dialog s predstavniki MKGP, že v bližnji prihodnosti na področju varstva rastlin in gozdov, dialog glede kontinuiranega spremljanja gozdov (NFI), sodelovanja v delovnih skupinah MKGP in se odločiti glede sodelovanja Slovenije/MKGP v EFI Multi-Donor Trust aktivnostih. Pred raziskovalci GIS je tudi razmislek glede obsega in vrste nalog, ki naj bi bile v prihodnje del JGS GIS kot podpora delovanju MKGP.

Slika: Dvourni obisk je sklenila s simbolično zasaditvijo Brinarjeve jelke na vrtu na Večni poti 2, s katero se je zabeležila pomembnost obiska. Brinarjeva jelka ima posebno mesto med jelkami, saj je enkratna mutirana različica jelke na svetu (foto: B. Rantaša)

Zapisala: Anica Simčič
Objavil: Iztok Sinjur