Z raziskovalci z Visoke šole za varstvo okolja in inštituta ERICo iz Velenja ter v sodelovanju s kolegi z Univerze v Sassariju (Sardinija, Italija) smo v raziskavi pod vodstvom Katarine Flajšman prišli do zelo zanimivega odkritja: kot prvi v svetu smo ugotovili, da ima lahko srna v enem leglu celo pet mladičev.

Srne običajno polegajo enega ali dva, redko tri mladiče. Poznamo sicer posamezne primere legel s štirimi mladiči, a ti so izjemno redki; pojavljajo se predvsem na severu Evrope.

V reviji Lovec je bila že leta 1952 objavljena kratka novica o srni s štirimi zarodki kot nekaj izredno redkega; to je bil tudi edini zabeležen podatek o tem, da  imajo lahko pri nas srne izjemoma tudi štiri mladiče.

Pri raziskavi je bil bistvenega pomena velik vzorec preučevanih srn. Po zaslugi dobrega sodelovanja z lovci smo na podlagi pregleda struktur (rumenih telesc) v jajčnikih srn, ki so bile uplenjene v lovni dobah v obdobju med letoma 2013 in 2016 analizirali kar 1896 rodil srn.

Zanimiva ugotovitev je bila objavljena v reviji European Journal of Wildlife Research, v članku z naslovom: »I can produce more offspring as you can imagine: first records on exceptionally large litters in roe deer« (Lahko imam več mladičev kot si lahko sploh predstavljate: prvi primer izjemno velikih legel pri srnjadi). http://rdcu.be/rcyR

Nekatere druge ugotovitve, do katerih smo prišli v okviru raziskav srnjadi, so bile objavljene v reviji PLoS One, v članku »Age-related effects of body mass on fertility and litter size in roe deer« (Starostno pogojen vpliv telesne mase na plodnost in velikost legla pri srnah). http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175579 

Zapisal: Iztok Sinjur