V tednu Univerze v Ljubljani je prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, razglasil nove redne profesorje z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela članic Univerze v Ljubljani. Z Biotehniške fakultete so naziv redni profesor na svečani prireditvi prejeli Jernej Jakše za področje genetika, Nina Kacjan Maršić za področje hortikultura, Hojka Kraigher za področje botanika in Urška Vrhovšek za področje tehnologija živil rastlinskega izvora.

Na podelitvi je gostitelj prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, najprej pozdravil vse udeležence in nato čestital novoimenovanim rednim profesorjem za dosežen akademski naziv: »S tem ste dokazali, da zmorete prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja. V nadvse konkurenčnem mednarodnem okolju jo zmorejo prehoditi le najboljši. Vam je to uspelo. Ste zanesljiva sedanjost in svetla prihodnost naše univerze.«

Slavnosti govornik na podelitvi je bil prof. dr. Tadej Malovrh z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je zbrane nagovoril: »S svojim delom in dosežki neposredno vplivamo tudi na rang in prepoznavnost naše univerze v svetu. To nam daje možnost, danes vse bolj pomembne, izmenjave med tujimi univerzami, kar nas postavlja na zemljevid univerz sveta in njihovih učiteljev.«

V imenu rednih profesorjev se je zahvalila prof. dr. Sandra Penger z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: »Zaprošena sem bila, da bi podala nekaj misli, kako se počutimo danes, ta trenutek, kaj čutimo v srcih. Hvaležnost. Spoštovanje. Odgovornost. Občutek notranje sreče. Povezljivost. Medsebojno, vzajemno vseživljenjsko učenje. Hvaležni smo za najlepše poslanstvo na svetu, ki ni poklic, ampak življenje.«

V kratki obrazložitvi za razglasitev redne profesorice Hojke Kraigher je zapisano, da je na Biotehniški fakulteti Univerzi v Ljubljani najprej diplomirala leta 1983 iz Biologije, nato leta 1985 iz Gozdarstva, magistrirala je leta 1991 iz Biologije in pod mentorstvom dr. F. Batič in dr. D. E. Hanke (Cambridge) doktorirala leta 1994. Področja raziskav vključujejo raziskave mikorize: od hormonalnih interakcij do biodiverzitete tipov ektomikorize in delovanja micelijskih mrež ob različnih razmerah in posegih v okolje ter ohranitveno biologijo, ekologijo in genetiko: izbor in razvoj ukrepov za ohranjanje genetske pestrosti gozdnih virov, razvoj sistema monitoringa genetske pestrosti gozdnega drevja, aplikativna genetika in certifikacija gozdnega reprodukcijskega materiala, razvoj strategij in zakonodajnih osnov. V WoS je zavedenih 80 člankov, 1631 citatov, H indeks 21; na SICRIS je zavedenih 2775 točk, v zadnjih 10 letih 1510 citatov (TC 1852), H indeks 19, skupnih vpisov v SICRIS 965. Vodi 15 slovenskih in 5 evropskih projektov, je mentorica 9 doktorandom, sourednica več tujih znanstvenih revij in je od leta 2019 izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od leta 2012 dalje je članica Sveta za varovanje okolja SAZU, od leta 1995 dalje je nacionalna koordinatorka EUFORGEN in drugje.

Celotna novica