V torek, 12. februarja 2013, se je Zboru delavcev Gozdarskega inštituta Slovenije predstavil nov direktor GIS, dr. Primož Simončič, ki je bil imenovan na 47. redni seji vlade, dne 1. februarja 2013. Delavce je v kratkem nagovoru pozdravil  v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije: »V preteklem tednu smo prejeli tudi uradno obvestilo Vlade RS o mojem imenovanju za direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije. O tem sem vas želel osebno obvestiti in pojasniti moje poglede na vodenje inštituta v prihodnje.«

Zbor delavcev, ki ga je nekoliko okrnilo močno sneženje, se je sestal v Veliki dvorani GIS. Po uvodnem pozdravu  v.d. direktorja doc. dr. Toma Levaniča, ki je GIS vodil vse od septembra 2012, je vršilec dolžnosti predstavil časovni potek postopka imenovanja direktorja in se  zahvalil z besedami: »Sedaj se vračam v raziskovalne vode. Še prej pa bi se rad vsem zahvalil za sodelovanje in podporo pri vodenju inštituta.« Besedo je predal novo imenovanemu direktorju dr. Primožu Simončiču, ki je najprej predstavil svoje preteklo delovanje na inštitutu, kjer se je zaposlil leta 1988 kot mladi raziskovalec.  Osem let kasneje je postal vodja Oddelka za gozdno ekologijo, ki je bil takrat eden večjih oddelkov na inštitutu, kar mu je prineslo izkušnje pri vodenju večjih skupin. Pojasnil je, da je s svojo kandidaturo želel zagotoviti kontinuiteto na inštitutu. Predstavil je svoj pogled na vodenje inštituta v prihodnje: "Po moji oceni je inštitut sestavljen iz različnih delov, ki lahko le skupaj sestavijo kvalitetno celoto. Dobro znanstveno in strokovno delo ter uspešno pridobivanje projektov je nujno potrebno za uspešno delovanje inštituta kot celote." Napovedal je spremembe pri vodenju inštituta, ki pa jih bo podrobno predstavil po pregledu zaključnega računa 2012, ki bo odraz trenutnega stanja na inštitutu ter hkrati napoved delovanja za leto 2013. Predstavitev programa vodenja inštituta z napovedanimi spremembami bo čez mesec dni.

Gozdarski inštitut Slovenije