Aktivnosti naravoslovnega dne so potekale tako znotraj inštituta, kot na prostem.
V parku pred inštitutom in v urbanem gozdu Rožnika (tam tudi sicer potekajo raziskovalne dejavnosti v okviru Life+ projekta EMoNFUr), so se učenci seznanili z vsebinami, povezanimi z gozdom in procesi v naravnem okolju:

  • drevesne vrste
  • življenje drevesa
  • voda v gozdu
  • vreme

Da bi mogli medsebojno povezanost naštetih področij še bolje spoznati in odgovoriti na novo porajajoča se vprašanja, smo odstrli tudi delo Laboratorija za gozdno ekologijo.

Učenci, razdeljeni v manjše skupine, so se  tekom dopoldneva seznanili z nekaterimi osnovnimi zakonitostmi v naravnem okolju, ki ob uporabi praktičnih prikazov in opreme postane zelo zanimiva učilnica.


Zapisal: Iztok Sinjur