Gozdarski inštitut Slovenije se je vključil v Erasmus+ projekt Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami GREEN LEARNING ENVIRONMENTS (GLE).
V projektu poleg Slovenije sodelujejo še Belgija in Velika Britanija. V projektu bomo združevali strokovno znanje in izkušnje »zeleni partnerji« in šest osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami preko vzajemnega učenja, izmenjave primerov dobrih praks in razvoja pedagoških ter vseživljenjskih konceptov učenja v naravnih okoljih.

Naravna okolja so za otroke s posebnimi potrebami ena najbolj primernih okolij za učenje. Raziskave kažejo, da je učenje otrok v naravnih okoljih, kot so gozd ali park učinkovitejše, saj v teh okoljih otroci lažje usmerjajo pozornost. Posamezni učitelji in šole, kot na primer OŠ Jela Janežiča Škofja Loka in OŠ Ljuba Šercerja Kočevje, že izvajajo poučevanje na prostem ter poznajo prednosti številnih učnih spodbud, prisotnih v naravi. Priporočajo jih ne samo za poučevanje različnih učnih predmetov, ampak tudi za izboljšanje splošnih veščin otrok, kot so motorične spretnosti, sodelovanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganja, orientacija in ustvarjalnost. Kljub temu pa v sodelujočih državah trenutno še ni na voljo učnih načrtov, didaktičnih gradiv ali metod in priporočil za razvoj veščin v naravi in se le ta izvajajo v manjši meri. Projekt prav tako pomeni dodaten korak k vključevanju otrok v vzgojno – izobraževalni sistem in k integraciji v družbo.


Naravoslovni dan »V Gozdu eksperimentov« na Gozdarskem inštitutu Slovenije za učence Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, maj 2016.

Kot osrednji rezultat projekta bomo razvili inovativno zbirko primerov dobrih praks, priporočil in uporabnega znanja, namenjeno vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami v naravnih okoljih. Gozdarski intštitu Slovenije se je že aktivno vključil v izmenjavo idej, razvoj in deljenje znanja z vsemi otroki, ki jih veseli naravoslovje, tehnika in eksperimentiranje v naravi, tudi tistimi s posebnimi potrebami.

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+, Ključni ukrep 2 (KA2): Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.

Objavil: Iztok Sinjur