Vsebina

  • Napovedi iz področja varstva gozdov in zdravja gozdov.
  • Ocene tveganja zaradi pojava škodljivih dejavnikov.
  • Modeli in simulacije iz področja varstva gozdov.
  • Napovedi pojava, širjenja in ustalitve škodljivih organizmov ter škodljivih abiotskih dejavnikov za gozd.

Tipologija prispevkov
V reviji objavljamo kratke znanstvene prispevke, strokovne članke in poljudne članke.

Recenzijski postopek
Vsi prispevki so recenzirani.

Povezava do revije
Povezava