V četrtek, 30. maja 2013, je v okviru znanstvenega srečanja Gozd in les: Certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu potekala tudi okrogla miza z naslovom: Problematika znanstvenega publiciranja na področju gozdarstva lesarstva in papirništva. Okrogle mize sta se poleg urednikov slovenskih znanstvenih revij s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva, prof. dr. Miha Humarja, odgovornega urednika revije Les, dr. Tineta Grebenca, odgovornega urednika revije Acta Silvae et Ligni (prej Zbornik gozdarstva in lesarstva), akad. dr. Mitja Zupančiča, odgovornega urednika Folia Biologica et Geologica, Petre Pribil Bašin, odgovorne urednice revije Papir, udeležila tudi dr. Primož Pristovšek, vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS ter prof. dr. Primož Južnič, predstojnik Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. Okroglo mizo je povezoval dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije.

V okviru znanstvenega srečanja Gozd in les: Certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu je ob izidu 100. številke znanstvene revije s področja gozdarstva in lesarstva Acta Silvae et Ligni (prej se je imenovala Zbornik gozdarstva in lesarstva) potekala okrogla miza Problem znanstvenega publiciranja na področju gozdarstva lesarstva in papirništva. Prof. dr. Miha Humar, odgovorni urednik revije Les, je izpostavil problem vrednotenje člankov, objavljenih v slovenskih znanstvenih revijah, posebej v revijah brez dejavnika vpliva. Objave v omenjenih revijah negativno vplivajo na vrednotenje uspešnosti raziskovalcev oziroma avtorju prispevkov. Dr. Tine Grebenc, odgovorni urednik revije Acta Silvae et Ligni (prej Zbornik gozdarstva in lesarstva), je predstavil svoj pogled pomen medija izhajanja znanstvene revije ter ter vidnost znanstvenih revij na svetovnem spletu. Akad. dr. Mitja Zupančič, odgovorni urednik Folia Biologica et Geologica, je predstavil pomen izdajanja znanstvenih prispevkov v slovenskem jeziku, ki predstavljajo pomemben del za razvoj slovenske znanstvene terminologije. Okrogle mize se je udeležila tudi urednica Petra Pribil Bašin, odgovorna urednica revije Papir, ki je predstavila specifiko revije Papir, ki na področju papirništva povezuje raziskovalce, strokovnjake z gospodarstvom. Sofinanciranje omenjenih znanstvenih revij omogoča Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, ki jo je zastopal dr. Primož Pristovšek, vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje. Poudaril je, da bo v letu 2013 razpis za sofinanciranje preneseno iz Javne agencije za knjigo na Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, ki bo nadaljevala že začeto tradicijo. Na povabilo se je odzval tudi prof. dr. Primož Južnič, predstojnik Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki je govoril o vplivu uvrščenosti znanstvenih revij v mednarodne baze na točkovanje v različnih vedah.

Na okrogli mizi se je začela zanimiva razprava o pomenu in vrednotenju objavljanja raziskovalcev v slovenščini. Razprava se je po zaključku okrogle mize nadaljevala tudi na otvoritvi razstave Acta Silvae et Ligni100.

 Gozdarski inštitut Slovenije