Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov (CSDVG) je ključen za področje gozdarstva, saj naslavlja izzive sektorja zaradi posledic podnebnih sprememb. Pomen vzpostavitve centra za področje semenarstva, drevesničarstva in varstva gozdov je prepoznalo že Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,, ki je projekt uvrstilo med investicije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Investicijski projekt »Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov« bo okrepil javno raziskovalno infrastrukturo na področju odpornosti gozdnih ekosistemov na klimatske spremembe.

Od leta 2021 tečejo različni postopki od arhitekturnega natečaja, do pridobitve gradbenega dovoljenja ter priprave dokumentacije za izgradnjo objekta. Pomemben korak k uspešni izvedbi projekta je bil sklep vlade (96. seja vlade), o izboru  stavbe Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov za sofinanciranje gradnje trajnostne, skoraj nič energijske lesene stavbe iz Sklada za podnebne spremembe. S tem pa smo pridobili dodatna sredstva, ki nam omogočajo da bo center več kot le moderna stavba z laboratoriji, ampak bo tudi energetsko učinkovita lesena stavba. Objekt bo zasnovan po načelih energijsko učinkovite gradnje (skoraj nič-energijske stavbe SNES) in bo obratoval z uporabo obnovljivih virov energije (ogrevanje z biomaso, uporaba toplotne črpalke zrak-voda, uporaba sive vode), projekt pa vključuje tudi možnost uporabe  integriranih fotovoltaičnih naprav za  proizvodnjo električne energije na mestu samem (na strehi objekta).

Gradnja centra se bo predvidoma začela jeseni 2024 in bo zaključena do konca leta 2025. trenutno je odprt javni razpis za izvedbo izgradnje novega infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov – Center SDVG v okviru kompleksa Gozdarskega inštituta Slovenije.

Povezava do obvestila o javnem naročilu – splošno področje:

https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/819956

Veseli in ponosni smo, da bomo gradili z lesom in tako prispevali k promociji rabe lesa v Sloveniji.