Po koncu dvoletnega Ciljnega raziskovalnega projekta Možnosti in omejitve pridobivanje biomase iz gozdov (V4―1126) smo z željo po čim večji dostopnosti rezultatov, na posebni spletni strani zbrali ključne vsebine.
Slednje so koristne vsem, ki jih bodisi tematika proizvodnje lesne biomase zanima, bodisi so aktivno vključeni v proizvodnje verige pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase.

Povezave:

Zapisal: Iztok Sinjur