Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Šinko, je 5. 12. 2022 v Ljubljani podpisala pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta Vzpostavitev infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov - Center SDVG v kompleksu Gozdarskega inštituta Slovenije, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Cilj projekta izgradnje in vzpostavitve Centra SDVG je zagotoviti boljše ohranjanje in varovanje zasebnih in državnih gozdov ter bistvena izboljšava pogojev za strokovno in raziskovalno delo na področju ohranjanja in varstva gozdov.

Predvidena vrednost gradnje Centra SDVG v okviru razvojnega področja ZELENI PREHOD Načrta za okrevanje in odpornost je ocenjena na 5,1 milijona evrov brez DDV. Naložbo v sodelovanju z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru NOO izvaja Gozdarski inštitut Slovenije.

Projekt bo zagotovil javno raziskovalno infrastrukturo, ki bo omogočala kakovostno izvedbo obstoječih nalog javne službe in javnih pooblastil s področja varstva rastlin, semenarstva in drevesničarstva ter varstva gozdov in monitoringa genetske pestrosti gozdnega drevja.

Direktor Gozdarskega inštituta Slovenije Primož Simončič je ob podpisu pogodbe opozoril, da so bile na področju kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji v zadnjih letih težave prav pri strokovnem in raziskovalnem delu, saj je kronično primanjkovalo naložb v ustrezno infrastrukturo. Zadnja velika investicija je bila tako po njegovih besedah leta 1956 prav gradnja kompleksa Gozdarskega inštituta Slovenije v Ljubljani.

Na mesto, kjer danes stoji rastlinjak ob poslopju inštituta, bo zdaj umeščen  center, kjer bodo zaposleni v sodobnih prostorih lahko izvajali dejavnosti na področju semenarstva, drevesničarstva in varstva gozdov. Center bo umeščen na način, ki bo najmanj vplival na naravno in kulturno krajino. Pri gradnji bodo uporabljeni inovativni pristopi hibridne lesene in pasivne gradnje.

Podpis pogodbe Gozdarskemu inštitutu Slovenije, po že izvedenem projektnem natečaju in pogajanjih za izvedbo projekta za gradnjo, omogoča nadaljnjo izvedbo postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca gradnje. Po načrtih naj bi z gradnjo pričeli v naslednjem letu.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2022-12-05-ministrica-sinko-s-predstavniki-izvajalcev-podpisala-prvi-pogodbi-iz-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/

Več o Centru SDVG: https://www.gozdis.si/Center-za-semenarstvo-drevesnicarstvo-in-varstvo-gozdov-CSDVG/

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Šinko. Foto: MKGP

Ministrica MKGP Irena Šinko, državni sekretar dr. Darij Krajčič in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše ob podpisu prvih pogodb s predstavniki izvajalcev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Foto: Primož Simončič

Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije. Foto: MKGP