Mednarodna konferenca projekta LIFE ARTEMIS »Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world«


Med 25. in 28. septembrom 2019 je v M Hotelu v Ljubljani potekala mednarodna konferenca v organizaciji projekta LIFE ARTEMIS, katerega vodilni partner je Gozdarski inštitut Slovenije. Konference se je udeležilo preko 100 udeležencev iz kar 17 držav (tudi izven EU). Na njej je bilo predstavljenih 57 ustnih in poster prispevkov, ki so se dotikali različnih vidikov invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih: zgodnje zaznave, nadzora, ekologije, informacijskih sistemov in načinov osveščanja o tematiki ITV ter vključevanja ljubiteljske znanosti v zbiranje podatkov.

Slika 1: dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Marteen de Groot, vodja projekta LIFE ARTEMIS, dr. Branka Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor (foto: S. Zidar)


Slika 2: Pozdravni nagovor vodje projekta LIFE ARTEMIS (foto: S. Zidar)

Poleg ustnih in poster predstavitev so na konferenci potekale tudi 4 delavnice, katerih rezultati bodo združeni v znanstveni članek. Zadnji dan mednarodne konference smo pripravili terensko ekskurzijo v JZ del Slovenije. Ogledali smo si gozd Panovec pri Novi Gorici in organizirali kratko hitrostno popisovanje ITV v dveh skupinah. Skupno smo na majhnem območju gozda popisali preko 35 različnih invazivnih tujerodnih vrst – celo nove za to območje. Sledil je ogled kraškega predela Slovenije v Rakovem Škocjanu, kjer so si udeleženci poleg gozdov in vplivov naravnih motenj (žledolom, podlubniki) na pojav ITV rastlin, ogledali tudi nekaj naravnih znamenitosti Slovenije.


Slika 3: Ekskurzija konference LIFE ARTEMIS v Rakov Škocjan (foto: S. Zidar)

Slika 4: Udeleženci konference (foto: S. Zidar)

Več informacij o mednarodni konferenci lahko najdete na: ias-conference.si/

Zbornik povzetkov konference je objavljen tu: www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2019/10/Conference-book-of-abstracts.pdf 

Projekt LIFE ARTEMIS: https://www.tujerodne-vrste.info/ 

Zapisal: Simon Zidar