Akademik, prof. dr. Ivan Kreft, je imel v ponedeljek, 31. 3. 2014, predavanje z naslovom »Rastlinske beljakovine – nekoliko drugače«. Predstavil je nekatere manj znane genetske in epigenetske dejavnike, pomembne pri sintezi rastlinskih beljakovin; pomen elementov (Zn, Se) pri uravnavanju sinteze in delovanja beljakovin; nove tehnike mikroskopiranja s protoni in sinhrotronskimi žarki, ter nekaj praktičnih vidikov uporabe rastlinskih beljakovin (pšenica, tatarska ajda na območju vzhodne Himalaje).  Akademik prof. dr. Ivan Kreft je zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta EUFORINNO.

Uvodni nagovor pred začetkom predavanja je imel direktor GIS, dr. Primož Simončič: » Na Znanstvenem svetu GIS smo izpostavili željo, da bi ponovno vzpostavili t.i. petkove kolokvije, ki so bili včasih namenjeni predstavitvi različnih področij dela raziskovalcev na inštitutu. Predavanje, ki je pred nami prav gotovo sodi v ta sklop.«
Predavanje akademika prof. dr. Ivana Krefta z naslovom »Rastlinske beljakovine – nekoliko drugače« je bilo usmerjeno v predstavitev pomembnosti rastlinskih beljakovin ter različnih tehnik njihovega raziskovanja. Predstavljena je bil ajda, navadna – tujeprašna in tatarska – samoprašna, ki je zelo uporabna in jo je že Žiga Zois širil pred več kot 200 leti. Tatarska ajda ima 50 krat več antioksidata rutina kot navadna ajda.
Rastlinske beljakovine so pomembne v povezavi s sintezo sekundarnih metabolitov, ki lahko pripeljejo celo do denaturiranja nekaterih beljakovin, zato ne smejo biti v stiku. Beljakovine pa imajo pomembno vlogo tudi pri izražanju genov, v povezavi z elementoma Z in Se.

Potomci s selenom treniranih rastlin graha (temnejši stolpci) imajo zaradi selenobeljakovin povečano aktivnost mitohondrijev. J. Exper.Botany 57, 3595-3600, 2006.

V nadaljevanju so bili predstavljeni še različni postopki mikroskopiranja pri raziskovanju rastlinskih beljakovin. Kolokvij je bil izredno poučen in se je zaključil z degustacijo izdelkov iz tatarske ajde. 

Gozdarski inštitut Slovenije
Avtor fotografij: prof. dr. Ivan Kreft