V okviru mednarodnega projekta bo zaposleni opravljal naloge koordinatorja diseminacijskih aktivnosti znotraj projekta in naloge projektnega predstavnika za javnost. Organiziral in/ali izvajal bo dogodke namenjene diseminaciji projekta in komuniciral z deležniki.