V ponedeljek, 27. novembra 2023, je v Bruslju potekala javna obravnava z naslovom »Planting the Future - a new legal framework for seeds« oz. »Sadnja prihodnosti – nov pravni okvir za seme«. Na njem je sodelovala tudi prof. dr. Hojka Kraigher iz Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja in Odboru za okolje, javno zdravje in varno hrano Evropskega parlamenta predstavila stališča programa EUFORGEN glede predloga nove Uredbe o gozdnem reprodukcijskem materialu Evropske komisije.

EUFORGEN je Evropski program za gozdne genske vire, v katerem sodeluje 28 držav in katerega namen je olajšati izmenjavo znanj in vzpostaviti komunikacijo s ključnimi deležniki o gozdnih genskih virih v Evropi, usklajevati in spremljati ohranjanje gozdnih genskih virov in spodbujati ustrezno uporabo s pripravo znanstveno utemeljenih smernic in priporočil za izboljšanje ohranjanja genetske pestrosti pri gospodarjenju z gozdovi.

Posnetek predstavitev in razprave je dostopen na spletni strani (predstavitev in razprava o predlogu odredbe o gozdnem reprodukcijskem materialu se začne okoli 16:25)