Obnovljivi viri energije lahko pomembno prispevajo k razvoju podeželja, k ustvarjanju novih delovnih mest in k oblikovanju energetsko neodvisnih krajev. Ideja energetsko neodvisnih krajev se je začela razvijati že pred desetletji na Danskem, v Nemčiji in v Avstriji. Danes prihaja tudi k nam. Z izobraževanjem smo želeli predstaviti različne ideje in modele v podporo rabi lesne biomase ter predstaviti izkušnje iz prej omenjenih držav.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN PREDSTAVITVE

9:00 Otvoritev dogodka
9:15 Energetsko neodvisni kraji - model, dosedanje izkušnje in načini povezovanja: KEA, Nemčija (Rüdiger Lohse)
10:00 Primeri dobrih praks: Bürgerenergie St. Peter e. G. - energetska zadruga v vasi St. Peter, Nemčija (Markus Bohnert)
10:45 Primer slovenskih lokalnih skupnosti na poti k energetski samooskrbnosti: Dole pri Litiji (Jože Prah)
11:15 Odmor za kavo
11:45 Program podpore daljinskim sistemom: Ministrstvo za infrastrukturo (Uroš Habjan)
12:00 Program razvoja podeželja in možnosti financiranja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Zoran Planko)
12:15 Tehnična pomoč ELENA in predstavitev ESCO koncepta: Goriška lokalna energetska agencija (Rajko Leban)
13:00 Kaj prinaša projekt BIO4ECO: Zavod za gozdove Slovenije (Ana Rep)
13:15 Pomen lesne biomase na poti k energetski samooskrbnosti krajev: Gozdarski inštitut Slovenije (Nike Krajnc)
14:00 Zaključek in pogostitev udeležencev

Objavil: Iztok Sinjur