V okviru projekta "Lesni potenciali za perspektivne gozdno lesne verige v Sloveniji"  PER-LES, ki se sicer z letošnjim letom zaključuje, se v gozdno lesnem sektorju trudimo spodbuditi razvoj optimalnih proizvodnih verig s predpostavko trajnostne rabe gozdnih virov. Pri tem skušamo aktivno vključevati tako lastnike gozdov kot gospodarske družbe.

Da bi bil prenos znanj čim uspešnejši, izdajamo projektni bilten s kratkimi vsebinami, ki so povezane s projektnimi delovnimi nalogami.

Prejšnji dve številki biltena sta dostopni na projektni spletni strani.