Čeprav trenutno pretežni del države pesti ledeni oklep, pa življenje kljub podrtim in zlomljenim drevesom, neprevoznim cestam, izpadom električnega omrežja itn., ne zastane. Pri intervencijah v teh razmerah je praviloma potrebno najprej odstraniti podrta drevesa in druge ovire, tudi za dostop do pomoči potrebnim. Ker so drevesa običajno med sabo bolj ali manj prepletena z vejami, je njihovo prežagovanje in kleščenje izredno nevarno. V deblih in med drevesi delujejo sile, ki se lahko ob žaganju sprostijo in pri neprevidnosti hudo poškodujejo izvajalca. Tega izjemno nevarnega dela naj bi se lotevali le usposobljeni in ustrezno opremljeni izvajalci, a v teh dneh vidimo na stotine pripadnikov intervencijskih služb in tudi posameznikov z motornimi žagami v rokah, ki si prizadevajo narediti najnujnejše, pri tem pa je pomembno skrb za varnost sebe in ostalih postaviti na prvo mesto. Predvsem pa naj se tega dela ne lotevajo tisti, ki za to niso usposobljeni in opremljeni - škoda in posledice bodo manjše, če počakamo še nekaj časa na profesionalce in ne tvegamo svojega življenja.

V dogovoru z izdajatelji ter avtorji smo pripravili skenirano različico publikacije z naslovom Varno delo pri sečnji, avtorjev dr. Mirka Medveda in prof. dr. Boštjana Koširja, ki je izšla leta 2002.
Pri rabi vsebin knjige ustrezno navajajte vir in avtorje.

Še dodatne koristne informacije na temo varnega dela v gozdu dobite tudi na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije :

Zgibanke o varnem delu v gozdu
Varnost in zdravje pri delu v gozdu (knjiga)

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Objavil: Iztok Sinjur