V četrtek, 3. oktobra 2019, smo v Kočevski Reki uspešno izpeljali delavnico in srečanje skrbnikov ploskev intenzivnega monitoringa, ki ga izvajamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Delavnica z naslovom ˝Intenzivno spremljanje stanja gozdnih ekosistemov˝ je vključevala predstavitve dela in rezultatov nalog, ki potekajo v okviru monitoringa, odprto diskusijo, obnovitev znanj in izmenjavo izkušenj, na koncu pa tudi vodeno strokovno ekskurzijo po Orlovi poti ob Reškem jezeru in ogled ploskve Borovec.