Gozdarski inštitut Slovenije je v sredo, 11.3.2015 za udeležence »Winter Meeting of Forestry Students 2015« organiziral predavanja in delavnice z naslovom »Dan na Gozdarskem inštitutu Slovenije«. »IFSA Winter Meeting« je srečanje, namenjeno študentom gozdarstva in sorodnih ved iz tujine, ki ga je tradicionalno že šesto leto zapored organiziralo Društvo študentov gozdarstva v okviru Mednarodne zveze študentov gozdarstva (International Forestry Students Association - IFSA).

Glavni namen je bila teoretična in praktična predstavitev aktivnosti Gozdarskega Inštituta Slovenije ter izmenjava znanja in izkušenj z več kot 30 študenti gozdarstva, ki prihajajo iz 11 evropskih držav in študirajo na 13 različnih univerzah. Prvi del delavnice se je odvijal v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije s predstavitvami tekočih aktivnosti v okviru naslednjih projektov finančnega mehanizma LIFE in 7. okvirnega programa Evropske Unije:

  • Gozdarski inštitut Slovenije (SFI director, dr. Primož Simončič)
  • EUFORINNO (prof. dr. Ivan Kreft)
  • MANFOR C.BD (dr. Urša Vilhar)
  • SIMWOOD (dr. Nike Krajnc)
  • LIFEGENMON (Domen Finžgar)
  • Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)

Drugi del delavnice se je odvijal v štirih skupinah, pri čemer so se udeleženci najprej udeležili kratke delavnice gozdnih pedagoških aktivnosti po principu tekočega učenja (»Flow learning«) v Dendrološkem vrtu pod Rožnikom.

Sledilo je delo v štirih skupinah. Za študente smo izvedli naslednje delavnice:

  • Delo v mikroskopirnici (EUFORINNO - dr. Tine Grebenc in dr. Tanja Mrak)
  • Iskanje rešitev za trajnostno mobilizacijo gozdne proizvodnje v na razdrobljenimi zasebni posesti v Sloveniji (SIMWOD - dr. Nike Krajnc, mag. Andrej Breznikar)
  • Raziskovalna ploskev na Rožniku "Gozd eksperimentov" (MANFOR C.BD) (dr. Urša Vilhar)
  • Laboratorij za gozdno genetiko (LIFEGENMON - Marko Bajc)

Evalvacija in zaključki delavnice so potekali v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije. Študentje so pohvalili organizatorje in program delavnice ter predlagali nekatere izboljšave. Dogodek je potekal v angleškem jeziku. Moderator je bil mag. Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Pripravila: dr. Urša Vilhar in Boris Rantaša