Gozdarski inštitut Slovenije v tem tednu gosti srečanje Combined Expert Panel Meeting on Foliage and Litterfall / Soil and Soil Solution / Deposition / Working Group on QA/QC. V torek, 9. aprila 2013, se je srečanje ekspertnih skupin začelo s pozdravnim nagovorom direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Primoža Simončiča. Srečanje je potekalo v Veliki sejni sobi Gozdarskega inštituta Slovenije.

Mednarodni dogodek, srečanje Combined Expert Panel Meeting on Foliage and Litterfall / Soil and Soil Solution / Deposition / Working Group on QA/QC, se je začel z delavnico ekspertov za listje, iglice in opad. 22 udeležencev iz vse Evrope je pod vodstvom dr. Pasija Rautia (Fin) predstavilo aktivnosti na področju obdelave podatkov in objavljanja rezultatov, dobljenih v okviru spremljanja stanja gozdnih ekosistemov. 

Več o delavnici in temah pa boste kmalu našli na ICP-Forests spletnih straneh.

Gozdarski inštitut Slovenije