Konec maja 2020 smo v projektu LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu izvedli zadnjo (tretjo) javnomnenjsko raziskavo o odnosu Slovencev do tujerodnih vrst. Raziskavi, v kateri je sodelovalo 522 anketirancev, smo tokrat dodali tudi dve zelo aktualni vprašanji povezani z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 in prejeli zanimive rezultate.

Več kot polovica anketirancev (53 %) je v času najbolj restriktivnih ukrepov zaradi epidemije pogosteje obiskovala gozdove. Veliko anketirancev meni, da bo epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 dolgoročno (37 %) ali kratkoročno (27 %) povečala zavedanje ljudi o nevarnostih prenašanja tujerodnih vrst. Pojav novega koronavirusa je sledil značilnostim invazivnih tujerodnih vrst: nenaden pojav, hitro povečanje populacije in širjenje, prilagoditev na novo okolje in gostitelje, širjenje na dolge razdalje s pomočjo ljudi in bistven vpliv na novo okolje. Invazivne tujerodne vrste se tudi razširjajo na podoben način, kot se je koronavirus razširil s Kitajske v Evropo ter v praktično vse kotičke sveta: s pomočjo človeka zaradi globalizacije in množičnih medcelinskih potovanj.

Več o invazivnih tujerodnih vrstah in projektu LIFE ARTEMIS: www.tujerodne-vrste.info