V ponedeljek, 9. marca 2015, je Anže Japelj iz Gozdarskega inštituta Slovenije več kot 30 študentom iz 12 evropskih držav predaval o ekosistemskih storitvah gozdov. Predavanje je imelo naslov: "Gozdne ekosistemske storitve: njihovo ekonomsko vrednotenje in pasti, ki lahko sledijo". Predstavitev je bila del uvodnih predstavitev na IFSA Winter Meetingu 2015, ki ga je organiziralo slovensko Društvo študentov gozdarstva. Glavne teme predstavitve so bile:

  • Zgodovina koncepta ekosistemskih storitev gozdov.
  • Iz kje izhaja ekonomska vrednost ekosistemskih storitev?
  • Metode ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev.
  • Plačila za gozdnih ekosistemske storitve.

Celotno predstavitev (v angleščini) si lahko ogledate na Slideshare.

Predstavitvi je sledila zanimiva razprava, kjer je Anže Japelj razjasnil nekaj nepopolnih predstav o vrednotenju ekosistemskih storitev. Navedene so bile mnoge mednarodne in slovenske študije in primeri dobrih praks.

Prispeval: Boris Rantaša