S projektom EUFORINNO je Gozdarski inštitut Slovenije predstavljen v reviji MEP QUARTERLY, reviji Evropskega parlamenta, ki je usmerjena v zbliževanje raziskovalcev in zakonodajalcev. Kot je dejal Janez Potočnik, ko je bil še Komisar za znanost in raziskave, »raziskovanje danes niso le epruvete, periodične tabele ter znanstveniki v belih haljah, ampak predvsem inovativnost, globalizacija, izziv in priložnost. Raziskovanje je v Evropi povsem na vrhu prioritet in če želimo, da tam ostane, moramo znati pojasniti, kaj smo naredili z evropskim denarjem.«

Gozdarski inštitut Slovenije se je s projektom EUFORINNO ob zaključku  prve polovice trajanja projekta, ki že prinaša pomembne rezultate za inštitut in slovensko gozdarstvo, predstavil v reviji MEP QUATERLY. V reviji so poleg predstavitev raziskovalnih projektov objavljeni tudi prispevki o delu EU parlamenta v preteklosti in plan za prihodnost, intervjuji s pomembnimi političnimi osebnostmi, pogled družbe in gospodarstva na odločitve EU parlamenta, politični komentarji in drugo.
Revijo prejemajo predsednik in člani parlamenta ter njihovi kabineti, evropski komisarji in njihovi najožji sodelavci ter drugi odločevalci v Evropski uniji. Naklada revije je 50.000 izvodov.

Gozdarski inštitut Slovenije