Ob Mednarodnem letu zdravja rastlin 2020 potekajo številne aktivnosti izobraževanja, promocije in osveščanja o pomenu zdravja rastlin. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pripravila kampanjo »Ne tvegajte! Ne prinašajte domov rastlin, semen, plodov, zelenjave ali cvetja, kadar potujete v druge države, ker se v njih lahko skrivajo bolezni in škodljivci rastlin«.

Gozdarski inštitut Slovenije akcijo podpira. Preprečevanje vnosa škodljivih organizmov in bolezni iz drugih držav ali delov sveta je ključno tudi za ohranjanje zdravih gozdov in zato izrednega pomena za našo prihodnost. Gozdovi so glavni blažilci globalnih sprememb, so pljuča planeta, vir mnogih dobrin in izjemnega pomena za človeka in številne organizme, ki v njem prebivajo. Varujmo jih!

Več o akciji "Ne tvegajte! " najdete na  tej povezavi.