Osrednja prireditev se je pričela s koncertom pihalnega orkestra Sv. Rupert, nadaljevala s pozdravnim govorom v. d. direktorja ZGS, g. Damjana Oražma in župana občine Šentrupert, g. Ruperta Goleta. Slavnostna govornica je bila državna sekretarka, ga. Tanja Strniša.

Osrednja tema prireditve je bila 20–letnica delovanja ZGS in večletna akcija »Najbolj skrben lastnik gozda«, zato so najbolj skrbni lastniki v letu 2014 dobili priznanje iz strani ZGS. Govorniki so se dotaknili tudi teme o žledu, ki je letos februarja močno prizadel slovenske gozdove.

Pod kozolci so potekale tudi številne predstavitve izobraževalnih in gozdarskih institucij. Vsaka institucija je s promocijskim materialom, informativnim gradivom, literaturo, raznimi izdelki in seveda z osebnim kontaktom poskušala obiskovalcem čim bolje predstaviti svoje delovanje. Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) se je predstavil z različnim gradivom posameznih Oddelkov. Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) je imel v okviru mednarodnega projekta Proforbiomed dve predstavnici, ki sta s promocijskim materialom, literaturo in ostalim gradivom poskušali obiskovalcem čimbolj približati delo oddelka GTE ter jim s konkretnimi izdelki prikazati različne primere uporabe lesne biomase.

V popoldanskem času so sledili še vodeni ogledi in sicer ogled rabe lesne biomase izkoristljive v energetske namene v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, ogled prvega lesenega vrtca v Šentrupertu, ogled zasnove Lesno predelovalnega centra v Šentrupertu ter ogled kmetije Bistra.

Celodnevno srečanje je potekalo v duhu sporočila letošnjega tedna gozdov, "SKUPAJ ZA GOZD!"

Zapisala: Špela Ščap

Objavil: Iztok Sinjur