Na Noči raziskovalcev 2014, ki je potekala 26. septembra, smo sodelovali tudi raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije. Del vsebin smo predstavili na prireditvenem prostoru v Ljubljani.

Na stojnici sta se predstavila Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko in Laboratorij za elektronske naprave, ki je del Oddelka za gozdno ekologijo. Obiskovalci so se lahko seznanili s primeri dobrih praks uporabe lesnih goriv, njihovimi lastnostmi in kakovostjo ter učinkovito rabo le teh. Videti je bilo mogoče tudi raznolike merilne sisteme - plod lastnega znanja, ki jih za potrebe raziskovalnih nalog na področju dihanja tal, meteorologije, nadzorovanega namakanja... razvijamo v posebej za to urejenem laboratoriju.

 

Zapisal: iztok Sinjur