Mreža gozdarskih komunikatorjev Evrope in osrednje Azije, ki deluje v okviru Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO), letno organizira sestanke, ki so namenjeni povezovanju in izobraževanju strokovnjakov različnih strokovnih področij v  gozdarstvu. V lanskem letu je srečanje gostila Slovenija, letos pa je srečanje potekalo med 20. in 22. junijem v Pragi na Češkem, kjer sta udeležence gostila Univerza v Pragi in tamkajšnja državna gozdarska podjetja.

Na prvem dnevu srečanja je po uvodnih pozdravih sledilo več predstavitev o trajnostni rabi lesa in njeni veliki vlogi v trajnosti družbi. Udeleženci so spoznali znanstvena dejstva o vlogi lesa pri gradnji podnebno trajnostne družbe in dobre prakse povezovanja deležnikov v gozdno-lesni verigi iz Avstrije in Nemčije. Predstavljena je bila tudi globalna kampanja za spodbujanje uporabe trajnostnih lesnih izdelkov, ki jo izvaja FAO, na to temo pa je potekala tudi okrogla miza. Na srečanju so udeleženci iz več kot desetih držav izmenjevali izkušnje, dobre prakse in snovali ključna sporočila in slogan za prihodnji Mednarodni dan gozdov.

Sledile so predstavitve dobrih komunikacijskih praks iz držav udeleženk. Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki iz Slovenije: Andreja Gregorič in Tina Dolenc iz Zavoda za gozdove Slovenije ter Simon Zidar in Boris Rantaša iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Slednji je udeležencem predstavil predstavitev z naslovom: »Široka participacija in ozaveščanje javnosti: dobre prakse iz Slovenije,« v kateri so bile izpostavljene komunikacijske prakse iz projekta LIFE Artemis in proces participacije pri obnovi 10-letnih območni gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Zanimiva je bila tudi predstavitev na temo komunikacijskih izzivov pri preprečevanju in odzivu na gozdne požare, v kateri so bile prikazane zanimive dobre prakse iz celega sveta.

Izobraževalni del srečanja je bil sestavljen iz izobraževalne delavnice o snemanju podkastov kot pomembnem orodju pri komunikaciji znanosti, v katerem so se udeleženci tudi sami preizkusili. Terenski del srečanja je potekal v mestnih gozdovih Prage na temo tamkajšnjih praks pri delu z javnostjo. Najpomembnejša pa je bila pol-dnevna delavnica na temo uporabe sodobnih orodij umetne inteligence pri komuniciranju v gozdarstvu.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo IUFRO svetovnega gozdarskega kongresa 2024, ki bo potekal prihodnje leto v Stockholmu, in z obljubo, da se prihodnje leto zopet srečamo.

Program srečanja