V letu 2024  obeležujemo 140 let od začetka organiziranega hudourničarstva na Slovenskem. Lesena kašta ali kranjska stena je bila v slovenskem hudourničarstvu prisotna že od njegovega samega začetka. Prva omemba lesene kašte na Slovenskem pa sega celo pred to obdobje, v leto 1879, v povezavi z idrijskimi klavži (Opis enote…, 2013). Leta 2013 je bila gradnja lesenih kašt  vpisana v Register žive kulturne dediščine .

22. marca obeležujemo svetovni dan voda. Vsako leto se v tem dnevu osvetli pomen vode iz različnih vidikov. Ob tej priložnosti vam premierno predstavljamo 15-minutni strokovni film »Lesena kašta ali kranjska stena - biotehnični ukrep za povečevanje erozijske odpornosti«, ki  so ga sodelavci z Gozdarskega inštituta Slovenije pripravili skupaj partnerji. Film je nastal v okviru projekta »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih«.

Več si preberite v novici na spletni strani InfoGozd

 Vabljeni k ogledu!